هلدینگ دیوان گروپ خرید ملک در ترکیه و استانبول
خرید ملک در استانبول

ما توانسته ایم با قدرت بگوییم تنها ترین و معتبرترین هلدینگ در ایران هستیم که خرید و فروش خانه در استانبول ، سرمایه گذاری و اخذ شهروندی را با مجوز انجام میدهیم .

15 / 100